Termeni și condiții

Vă mulțumim pentru interesul acordat serviciilor noastre. Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale www.asistor.ro, punem preț pe importanţa protejării informaţiilor dumneavoastră cu caracter personal şi recunoaștem nevoile și drepturile fiecărui utilizator cu privire la confidențialitatea sa în mediul online.

Politică de confidențialitate

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.asistor.ro iar începerii oricărei lucrări, după angajamentul inițial, se va adăuga un contract de servicii care va stabili termenii și condițiile colaborării și o comandă de lucru care va prezența serviciile prestate de noi. Acestea vor fi pregătite și trimise prin e-mail pentru a fi semnate. După semnarea contractului de servicii, acesta va fi returnat către noi prin e-mail sau prin poștă, astfel încât proiectele să poată începe.

Conform regulamentului GDPR (Regulamentul General privind Protecţia Datelor), intrat în vigoare pe 25.05.2018, orice societate care oferă servicii și / sau produse oricărui client din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European, trebuie să se alinieze noilor implementări privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Asistor nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile sau scurgerile de informațîi cauzate de erorile sau problemele de securitate ale unor terțe părți.

Dacă sunteți client al Site-ului, vom putea colecta datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul încheierii unui contract de prestări servicii cât și  în scopul de a vă informa despre serviciile noastre de care ați putea fi interesat.

Dacă sunteți vizitator al Site-ului, vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / întrebări / reclamațîi, în măsura în care ne contactați în acest fel.

Securitatea informațiilor personale este importantă pentru noi și vom lua măsurile necesare pentru a se proteja de utilizarea greșită, pierderea și accesul neautorizat, modificare sau divulgare.

Toate lucrările se desfășoară în strictă confidențialitate și nu sunt dezvăluite unei terțe părți.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale www.asistor.ro, punem preț pe importanţa protejării informaţiilor dumneavoastră cu caracter personal și suntem dispuși să semnăm un acord de confidențialitate dacă veți consideră necesar.

Documentele și fișierele furnizate de client vor fi returnate clientului odată ce lucrarea este finalizată și plata este primită.

Garantăm livrarea produselor fără erori, însă este responsabilitatea dumneavoastră de a verifica pentru erori. Orice erori constatate pot fi corectate gratuit, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea unei sesizări în acest sens  însă nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la finalizarea și predarea lucrării.

Asistor.ro nu poate fi tras la răspundere pentru erorile și/sau greșelile care apar în produsul final.

Cheltuielile adiționale vor fi discutate și prezentate în avans și vor fi indicate pe facture. Aceste cheltuieli adiționale pot  include telefoane pentru clienții dvs., taxe cu serviciile poștale, cu serviciile de curierat, imprimarea de pagini sau de tipărire profesională, materiale de papetărie specială, obiecte suport pentru inscripționare date, etichete etc. Apelurile telefonice către dumneavoastră, alte materiale imprimate, redactate, folosite și transmise în faza de ofertare, anterioară semnării contractului  de prestări servicii sunt incluse și nu vor fi facturate.

Pentru sarcini diferite de cele menționate mai sus și necesare în faza de dinaintea semnării contractului cât și după, cum ar fi sarcini realizate la sediul dumneavoastră ori costurile cu deplasările, vor fi tarifate conform planului tarifar orar cel mai mic. Acest lucru va fi subliniat în Ordinul de lucru și va fi discutat înainte de a începe lucrările.

Pentru colectarea datelor cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră, contractul este temeiul juridic în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR. Articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR.

Dacă faceți clic pe un link către o pagină externă, vă veți mută în afara paginilor www.asistor.ro. Prin urmare, Asistor.ro nu este responsabil pentru conținutul, serviciile sau produsele oferite pe site-ul legat și nici pentru confidențialitatea și securitatea tehnică pe site-ul asociat.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) reprezintă dreptul persoanei fizice de a solicita companiei (în acest caz, Asistor) să distrugă datele cu caracter personal în cel mai scurt timp, doar dacă un organ de lege sau autoritate competentă nu se opune acestei proceduri, Motivele pentru exercitarea dreptului de a fi uitat pot include:

Datele nu mai sunt necesare companiei;

Persoana vizată își retrage consimțământul și se opune colectării datelor. Menționăm că în situația în care au fost prestate servicii și emise facturi, datele de identificare inserate pe factură se vor arhivă timp de 10 ani, conform Codului Fiscal;

Colectarea datelor a fost realizată în mod ilegal sau incorect.

În acest caz, puteți solicită ștergerea datelor dvs. prin e-mail la contact@asistor.ro, și vom face tot posibilul să distrugem datele dvs. în termen de 24 de ore. Conform regulilor GDRP, Asistor nu are dreptul de a refuză solicitarea dvs. și nu poate întârzia procesul de ștergere a datelor mai mult de 30 de zile de la cerere. Toate datele dvs. vor fi șterse și comunicarea (inclusiv prin e-mail sau newslettere) va fi întreruptă în mod automat.

Ce date colectează Asistor

Dacă sunteți client  al Site-ului, www.asistor.ro colectează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi www.Asistor.ro, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şi facturarea comenzii plasate pe site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Asistor.ro în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Colectarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligațîi legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Asistor.ro de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Asistor.ro prin intermediul Site-ului.

Temei: Colectarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt colectate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@asistor.ro